Zaangażowanie w bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY POWINNO ZAWSZE BYĆ PIERWSZOPLANOWĄ KWESTIĄ KAŻDEJ OSOBY TROSKĄ W TWOJEJ ORGANIZACJI.

Bandit Industries jest obecnie wiodącym producentem, jeśli chodzi o zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwo w branży recyklingu drewna i odpadów drewnopochodnych, czy to poprzez seminaria edukacyjne prowadzone w autoryzowanych punktach sprzedaży Bandit, czy poprzez ciągłe badania, rozwój urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Bandit konsekwentnie przekracza wymagania bezpieczeństwa standardów oraz zaleceń prewencyjnych ANSI i OSHA.

Niezależnie od czasu oraz wysiłku zainwestowanego przez producentów w celu zminimalizowania ryzyka, nadal mogą wydarzyć się wypadki. W niemal wszystkich przypadkach takie wypadki są spowodowane błędem operatora. Błędy te są najbardziej powszechne pośród uznanych profesjonalistów, którzy przyzwyczajeni są do sprzętu, wykazują się rutyną i lekceważeniem środków bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób pracujących z Tobą zależy od Twojej wiedzy na temat obsługi i konserwacji maszyny. Nigdy nie wykazuj się zbyt dużą pewnością siebie i rutyną wobec sprzętu lub procedur bezpieczeństwa.

Ta sekcja zawiera ogólny przegląd zaleceń oraz wyposażenia bezpieczeństwa sprzętu Bandit jak również specjalnych funkcji maszyn Bandit, które pomagają promować bezpieczeństwo. Nie zastępuje to czytania i rozumienia wszystkich informacji na temat bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi maszyny, na naklejkach ostrzegawczych urządzenia oraz w filmach instruktażowych dotyczących praktyk bezpieczeństwa.

Potrzebujesz ogólnych informacji dotyczących rozruchu/pracy urządzenia lub materiału wideo na temat zasad bezpieczeństwa w eksploatacji urządzeń Bandit? Skontaktuj się z Bandit Industries lub autoryzowany dealerem, aby zamówić bezpłatną płytę DVD.

 

SPECJALNE CECHY KONSTRUKCYJNE

To ogólny przegląd wysokiej jakości standardowego i opcjonalnego wyposażenia dostępnego w nowych rębakach do gałęzi i konarów drzew Bandit. W te elementy wyposażenia można również doposażyć starsze rębaki Bandit do gałęzi i konarów drzew . W celu zapoznania się z określonymi funkcjami Twojej maszyny, zawsze należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.


Popychacz (STANDARD): Zaprojektowany, aby pomagać operatorom w bezpiecznym podawaniu krótkich gałązek do rębaka, pchacz pozwala podsuwać w kierunku walców podających drobny materiał zalegający wewnątrz kosza zasypowego, bez konieczności sięgania w głąb kosza zasypowego i narażenia kończyn operatora na pochwycenie przez walce. Może zostać przypadkowo rozdrobniony bez ryzyka uszkodzenia rębaka. W żadnym wypadku operatorzy nie mogą sięgać poza przednią krawędź kosza zasypowego, aby popychać materiał w kierunku walców podających - jeśli popychacz zostanie uszkodzony, zamienniki są dostępne w firmie Bandit Industries.

The wooden pusher paddle allows operators to push material from the infeed tray into the feed wheels without reaching in past the infeed hopper.


LINKI "OSTATNIej szansy" (STANDARD): Opatentowane przez Bandit linki ostatniej szansy znajdują się wewnątrz kosza zasypowego. Jeśli linki zostaną pociągnięte, walce podające odwrócą kierunek pracy walców lub zatrzymają podawanie. Jeśli lekceważący zalecenia operator nie zastosuje się do procedur bezpieczeństwa w następstwie czego zostanie przypadkowo pochwycony przez materiał, znalazłby się on w strefie wnętrza kosza zasypowego i byłby wciągany w kierunku walców podających, pociągnięcie tych linek może być "ostatnią szansą", aby uniknąć poważnych obrażeń lub nawet śmierci. Linki "ostatniej szansy" NIE są przeznaczone do normalnej, prawidłowej pracy. Nigdy nie sięgaj do kosza zasypowego, aby bez powodu aktywować te linki - służą one wyłącznie do awaryjnego użycia!

last chance


ŚCINACZ LINKI (STANDARD w RĘBARKACH bębnowych): Ścinacz linki (podświetlony na czerwono) instaluje się w obudowie bębna rębarek przeznaczonych do ręcznego podawania materiału. System działa jak jako drugi przeciwnnóż . Został zaprojektowany w celu zwiększenia szansy awaryjnego odcięcia linki wciągarki, jeśli zostanie przypadkowo wciągnięta w układ tnący maszyny. To opatentowane urządzenie jest standardem we wszystkich aktualnie oferowanych rębarkach Bandit przeznaczonych do ręcznego podawania.

Numerous decals located on the machine that contain important information to assist in operating your equipment safely.


SKŁADANY (DO TRANSPORTU) STÓŁ PODAWCZY (STANDARD): Rębarki Bandit standardowo posiadają składane stoły podawcze, które ułatwiają transport. Sztywne stoły podawcze o wzmocnionej konstrukcji są dostępne opcjonalnie. Jeżeli maszyna jest wyposażona w składany stół podawczy, musi być on łatwo blokowany w położeniu otwartym, gdy rębak jest w użyciu oraz kiedy jest złożony do transportu. Te elementy zabezpieczające muszą przez cały czas być w dobrym stanie operacyjnym.

FOLDING INFEED TRAY (STANDARD)  Brush Bandit chippers feature standard folding infeed trays to assist with transportation.


SWORZNIE BLOKADY UKŁADU ROZDRABNIAJĄCEGO (STANDARD): Wszystkie rębarki do gałęzi i konarów drzew Bandit są wyposażone w sworzeń blokady pokrywy układu rozdrabniającego wraz z kłódką, który został zaprojektowany tak, aby zabezpieczyć pokrywę układu rozdrabniającego w pozycji zamkniętej. Nigdy nie używaj sworznia "domowej produkcji", ani innych niezatwierdzonych przez producenta rozwiązań zastępczych.

The control bar wraps around three sides of the infeed chute and controls feed wheel direction.


Wtyczka uniemożliwiająca rozruch SILNIKa przy otwartej pokrywie układu rozdrabniającego (STANDARD): Obudowy tarcz i bębnów są wyposażone we wtyczkę rozłączającą silnik zamocowaną na kołku blokującym. Ten element wyposażenia bezpieczeństwa pomaga upewnić się, że sworzeń blokady układu rozdrabniającego jest prawidłowo zainstalowany lub że silnik nie będzie mógł zostać uruchomiony.

This safety device helps ensure the hood lock pin is properly installed, or the engine will not operate.


Zespół blokady sprężynowej sworznia pokrywy tarczy (STANDARD w rębarkach tarczowych): W przypadku rębarek tarczowych Bandit instaluje również opatentowany element zabezpieczenia zwany "zespołem blokady sprężynowej sworznia pokrywy tarczy". Ten element jest zaprojektowany tak, aby blokować ruch sworznia blokady pokrywy tarczy, jeśli tarcza nożowa rębaka nadal obraca się ruchem bezwładnym. Uchylnej części pokrywy obudowy układu rozdrabniającego nie można otworzyć, do momentu zatrzymania tarczy.

On disc-style chippers, Bandit also installs a patented safety feature called the “Hood Spring-Lock Pin”.


NAKLEJKI BEZPIECZEŃSTWA (STANDARD): Na maszynie znajduje się wiele naklejek zawierających ważne informacje, które pomagają w bezpiecznej obsłudze sprzętu. Konieczne jest, aby wszyscy właściciele maszyn, operatorzy i pracownicy serwisu byli zaznajomieni z nimi i stosowali się do wszystkich instrukcji wymienionych na naklejkach ostrzegawczych i piktogramach. Naklejki zastępcze w wybranych wersjach językowych są dostępne w firmie Bandit Industries.

Bandit’s patented last chance cables are located inside the infeed hopper.


Dolna Belka Awaryjnego Zatrzymania (OPCJA): Umieszczona w dolnej części kosza zasypowego, belka awaryjnego zatrzymania jest zaprojektowana w celu odcięcia hydrauliki od układu podającego w chwili jej aktywacji. Ponieważ jest to system hydrauliczny, belka awaryjnego zatrzymania jest bardziej odporna na przypadkowe załączenie przez materiał podawany do rębaka. Oferuje dodatkową sposobność do odłączenia układu podającego w sytuacji awaryjnej.

The line/rope shearing bar (highlighted in red) is installed in the drum housing on Bandit drum-style hand-fed chippers and acts as a secondary knife.


Osłony (STANDARD): Obejmują osłony pasowe układów napędowych pomp hydraulicznych, osłony pasowe układów rozdrabniających, osłony sprzęgu silników hydraulicznych napędu walców podających oraz elementów ustalających łożysk.

 grr